Sijainti: Pääsivu / YTI / 5 Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -työryhmä

5 Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -työryhmä

Työryhmän työ on osa Yhteinen tiedon organisoitumis- ja hallintamalli -valmistelua.