Sijainti: Pääsivu / YTI / 1 Omadata julkisessa hallinnossa / Omadata julkisessa hallinnossa -työpajat (tiedot & materiaalit täydentyvät)

Omadata-työpajat

MyData, OmaData on viime vuosina keskusteluun noussut henkilökeskeinen tiedon hallinnan tapa, jossa tiedon hallinnan ja käsittelyn keskiöön asetetaan yksilö itse. Yksilöllä on oikeus saada haltuun häntä itseään koskeva tieto ja jakaa sitä edelleen muihin palveluihin tai antaa lupa tiedon käyttöön muussa palvelussa. Yksilöllä on kontrolli dataan, mikä tarkoittaa tiedon käytön luvittamista.

Tavoitteena on muodostaa yhteinen kokonaiskuva ja yhtenäinen viestintä omadataa hyödyntävästä tiedon hallinnasta, myös kansalaisten suuntaa. Työssä tarjotaan vertaistukea, keskustelumahdollisuus sekä näkymä ja mahdollisuus vaikuttaa myös YTI-hanketyönä käynnistyvään omadata-palvelukehitykseen. 

Työskentelyssä käsiteltävät aiheet, jotka on tunnistettu tähän mennessä:

1. Yhteisen ymmärryksen luominen ja tiedon levittäminen
2. Mikä on julkisen hallinnon toimijoiden/viranomaisten rooli omadatassa? Entä vastuut?
3. Yhteinen viestintä ja viestit kansalaisten suuntaan
4. MyData Muutosvoimana -selvityksessä on tutkittu omadatan vaikutuksia julkiseen hallintoon – miten selvityksen toimintasuosituksia toteutetaan, tulisiko erityisesti tiettyjä näkökulmia nostaa tarkempaan analysointiin?
5. YTI-hankkeen omadata-palvelukehityksen seuranta

Työskentelyn keinona on Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen fasilitoimat omadata-työpajasarjat. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon toimijoille yllä kuvatuista ja mahdollisesti myöhemmin tunnistetuista omadata-aiheista.

Omadata työpajat

Torstai 21.9.2017 MyData 2017

Tiistai 31.10.2017 klo 9-12
I Omadata-työpaja:

Keskiviikko 29.11.2017 klo 9-12
Omadata-seminaari

Keskiviikko 17.1.2018  klo 9-12
II Omadata-työpaja

Työpajoihin voit ilmoittautua tämän linkin kautta.  Työpajat pidetään valtiovarainministeriön tiloissa, osoitteessa Mariankatu 9, Helsinki.

Työpajoihin voi ja toivotaan lähetettävän etukäteiskysymyksiä. Lisätietoja saa erityisasiantuntija Suvi Remekseltä (suvi.remes(at)vm.fi). Etukäteiskysymykset voi lähettää samaan osoitteeseen.


Työpajojen materiaalit löydät alikansioista.