Sijainti: Pääsivu / Projektit (päättyneet) / Avoin data / Avoimen tiedon ohjelma

Avoimen tiedon ohjelma päättyi 30.6.2015

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 on vauhdittanut julkisen hallinnon tietojen ja tietovarantojen avaamista

Ohjelmalogo

Avoimen tiedon ohjelman avulla on koordinoitu toimenpiteitä ja yhtenäistetty käytäntöjä, kehitetty suunnitteluprosessia, seurattu kokonaisuutta ja vaikutuksia. Päämääränä on ollut, että tietovarantojen avaamisesta tulee osa hallinnon normaalia toimintaa ja että se otetaan huomioon jo tietojärjestelmiä suunniteltaessa ja hankittaessa.

Osana ohjelmaa toteutettiin omina projekteinaan julkishallinnon tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä helpottava uusi kansallinen avoimen datan portaali Avoindata.fi ja avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämisympäristö JulkICTLab.

Perustana olivat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön periaatteet. Eri hankkeiden ja toimenpiteiden avulla tähdättiin siihen, että julkiset tietovarannot olisivat mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä toisten viranomaisten hyödynnettävissä.

Ohjelman päättymisen jälkeen 30.6.2015 avoimen tiedon edistäminen vakiinnutetaan osaksi hallinnon toimintaa. Avoindata.fi -palvelun tuoteomistajana toimii Mika Honkanen VRK:ssa 1.2.2017 lähtien.

Avoimen tiedon ohjelma VM:n sivuilla.

Avoimen datan lisenssimallin JHS-hanke.

 

Lisätietoja:

Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies, JulkICT / VS

Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, JulkICT / YRO

Markus Rahkola, erityisasiantuntija, JulkICT / YRO