Sijainti: Pääsivu / Projektit (päättyneet) / Avoin data / Dataportaali

Avoindata.fi -palvelu

Avoindata.fi -palveluon osa avoimen tiedon ohjelmaa. Palvelukokonaisuus tukee julkisen hallinnon avoimen datan saavutettavuutta ja hyötykäyttöä ja on maksuton.

 

Avoimken tiedon ohjelman taustalla vaikuttavana ajatuksena on, että julkishallinnon tuottaman julkisen tiedon tulee olla saatavissa ja hyödynnettävissä käyttökelpoisena ja koneluettavassa muodossa vaivattomasti, taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Yleisenä tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa. Ohjelman tavoitteena on purkaa tiedon käytön esteitä ja luoda kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelukehittämiseen perustuvien kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Avoindata.fi palvelu -projekti edistää osaltaan hallinnon avoimuutta sekä tiedon jakamisen yleisperiaatetta ja julkisen tiedon maksuttomuutta.

Projektissa on toteutettu ja siirretty palvelutuotantoon tekninen ratkaisu, joka edistää avoimen julkisen datan saatavuutta ja saavutettavuutta, tehokasta hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä ja mahdollistaa sen vaivattoman hyödyntämisen ja käyttöönoton erilaisissa sovelluksissa. Osana palvelua on tuotettu avoimen datan tietovarantojen kuvailumalli ja avointen tietoaineistojen käyttölupa sekä määrittelyt yhteiselle avoimen julkisen datan rajapinnalle ja rajapintapalveluille keskeisiin julkisiin tietovarantoihin. Nämä muodostavat osan avoimen tiedon ohjleman yhteydessä kehitettävästä avoimen datan viitearkkitehtuurista, joka on julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukainen.

Avoimen datan palvelu hyödyntää avoimen tiedon ohjelmassa määriteltyjä avoimen datan käytäntöjä ja toimintamalleja ja toimii kehitettyjen menetelmien käyttöönoton tukena. Palvelu tukee osaltaan ohjelman tavoitteitta saattaa julkisen hallinnon tietovarannot avoimeen käyttöön hallitusohjelman mukaisesti.

Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelman verkkosivut.

 

Lisätietoja:

Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, JulkICT / YRO

Markus Rahkola, erityisasiantuntija, JulkICT / YRO