Sijainti: Pääsivu / Projektit (päättyneet) / Kuntauudistus / ICT-muutostuki

ICT-muutostuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostuki. Ohjelma on päättynyt. Loppuraportti löytyy vasemmasta sivupalkista

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelman tavoitteena on varmistaa, että kuntaorganisaatioissa (kunnat, kuntayhtymät ja muut kunnalliset organisaatiot) toiminta voi liitostilanteissa tai rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta. Tukiohjelman avulla pyritään luomaan edellytykset kunnille kehittää tietohallintoa ja ICT –toiminnan johtamista entistä paremmin toimintaa tukevaksi.

 Ohjelmaan sisältyvillä yhteisillä toimintamalleilla, tukimateriaalilla sekä kuntaliitoskohtaisella muutostuella tuetaan kansallisten kunta- ja palvelurakennemuutosten tavoitteita sekä liittyvien kuntien paikalliselle muutokselle asettamia yhteisiä tavoitteita. Tukiohjelman avulla pyritään varmistamaan, että toiminnan kehittämisen edellytykset säilyvät muutoksesta huolimatta

ICT-muutostukeen liittyvä materiaali on jaettu etenemisvaiheiden mukaisesti suunnittelu-, toteutus- ja käyttövaiheisiin.

Valtiovarainministeriö tukee kuntasektorin rakenteellisia uudistuksia valtakunnallisella muutosohjelmalla ja siihen liittyvällä ICT-muutostuella. Muutostuen valmisteluhanke kytkeytyy julkisen hallinnon ICT-strategian, tietohallintolain ja kokonaisarkkitehtuurityön toimeenpanoon sekä kuntasektorin ja koko julkisen hallinnon yhteisten ratkaisujen ja toimintamallien jalkautukseen. Hankkeen tavoitteena on, että suunnittelun pohjalta muutostukiohjelma käynnistetään alkuvuonna 2013.

Lisätietoa: http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=28

 

ICT -muutostuen valmisteluryhmän työtila: valmisteluryhmä