Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 3. Toteutuksen kuvaus

Ohjelman toteutus

Ohjelman arviointi ja ohjelman tehtävät ja tuotokset

Ohjelman toteutuksen arviointi

Ohjelman toiminnallisia tavoitteita seurataan niin vaikuttavuuden kuin tuottavuuden kehittymisen näkökulmista. Koska ohjelman toimenpiteet vaikuttavat viiveellä kohteisiin ja toisaalta suoraa mittaustietoa ei ole saatavilla, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen liittyviä mittareita arvioidaan ohjelman aikana osana alaprojektien arviointia joissa kehittämiskohteet itse arvioivat kehittymistä.

Ohjelman tehtävät ja tuotokset

Ohjelman tehtävät ovat teemaltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, joiden avulla ohjelman tuotokset tuotetaan, osahankkeet ja projektit organisoidaan sekä joiden avulla ohjelman toteuttamisesta viestitään. Ohjelman tavoitteita tukevat tehtävät ja tehtävien kautta toteutettavat tuotokset osoitetaan erikseen kullekin osahankkeella ja -projektille. Ohjelmassa tuotetavat tuotokset luovat kunnille, kuntayhtymille, tuleville maakunnille, ministeriöille sekä valtion virastoille mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä päästään ohjelman tavoitteisiin.

Ohjelman tehtävät ovat:

1. Tietostandardien määrittäminen

2. Kuntien yhteisten tiedonhallinnan vaatimusten määrittäminen

3. Tiedonkeruun ja -hankinnan kehittäminen

4. Raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittäminen

5. Avoimen tiedon edistäminen

6. Ohjelman toteutuksen arviointi

7. Ohjelman hallinta ja viestintä