Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 4. Osatehtävät ja projektit / 4.4. Kuntien tietohuollon kehittäminen

Kuntien tietohuollon kehittäminen ja pilotointi

Kuntien tietohuollon kehittäminen ja pilotointi.

 

Kuntatieto-ohjelman tavoitteiden toteutumisen keskeinen elementti on kuntien tietohuollon yhteinen kehittäminen vastaamaan ohjelmassa tietojenhallintaan luotavaa toimintamallia ja arkkitehtuuria.

Ohjelmaan sisältyvään tietohuollon kehittämiseen kuuluu yhteisesti toteutettava tavoitetilan määrittely kunnan tiedolla johtamisen toiminnasta, toiminnassa hyödynnettävästä tiedosta sekä suunniteltua tiedonhallintaa tukevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta ja järjestelmien välisestä tiedonsiirrosta.

Yhteisesti määritellyn tavoitetilan toimivuus toteutuskelpoisuus varmistetaan vaiheen tietohuollon kehittämisvaiheen aikana toteutettavilla pilotoinnneilla.

Pilotoinnin toteutusaikataulu:

1. Pilottiehdotusten kartoitus: 2/2013 - 8/2014 => Ohjelman johtoryhmän päätös pilottiprojektin suunnittelun aloittamisesta

2. Pilotoinnin suunnittelu: 9/2013 - 12/2014 => Ohjelman johtoryhmän päätös pilottiprojektin käynnistämisestä

4. Pilotointiprojektien toteutus: 3/2014 - 15/2015 =>Ohjelman johtoryhmän päätös pilottien tuotoksien hyvöksymisestö ja lopettamisesta

Kuntien tietohuollon määrittelyn aikataulu:

1. Kuntien tietohuollon määrittely: 6/2014 - 3/2015

2. Kuntien tietohuollon kehittämisen tuen määrittely: 11/2014 - 12/2015