Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 4. Osatehtävät ja projektit

4. Osaprojektit ja tehtävät

Kuntatieto-ohjelman osaprojektit muodostuvat ohjelman eri vaiheissa toteutettavista tehtävistä

Ohjelman tehtävät organisoidaan omiksi projekti- ja tehtäväkokonaisuuksiksi joita koordinoidaan Kuntatieto-ohjelman projektiryhmässä. Jokaisella osaprojektilla on oma projektipäällikkönsä ja osaprojekti on organisoitu erikseen sovitullla tavalla. Jokaiselle osaprojekteista tehdään itsenäinen toteutussuunnitelma.

Ohjelman osaprojekteja ovat:

 • Tavoitetilan määrittely
 • Tietojen standardointi
  • Tililuettelo JHS
  • Tehtävä ja palveluluokitus JHS
  • Toimipaikkatieto JHS
  • Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia JHS
  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS
  • Kuntien ja kuntayhtymien taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit JHS
  • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne JHS
  • Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskentamalli JHS
 • Kuntataloustilastoinnin kehittäminen
 • Kuntatilastotietojen käytettävyyden parantaminen
 • Kuntien tietohuollon kehittäminen ja tuotosten pilotoinnit

 • Toimipaikkarekisterin vaativuusmäärittely
 • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrekisterin toteutusmalli
 •  Kuntatalousohjelman seurantatiedon toteutusmalli

 • Kuntatalouden seurantaa koskevien määritysten ylläpidon- ja koodistopalvelun malli

 • Kuntatieto-ohjelmassa tehtyhen määritysten kokonaispäivitys