Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 6. Viestintäsuunnitelma ja -tehtävät / 6.1. Sisäinen viestintä

6.1. Ohjelman sisäinen viestintä

Ohjelman sisäinen viestintä on suunnattu ensisijaisesti ohjelman tuki- ja seuranta- ja projektiryhmän sekä osahankkeiden väliseen viestintään. Taulukossa 1 on kuvattu pääasialliset viestintätavat kohteittain.

Taulukko 1: Kuntatieto-ohjelman sisäinen viestintä

Kuntatieto-ohjelman ohjelma- ja projektipäällikkö vastaavat ohjelman sisäisen viestinnän toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.