Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 6. Viestintäsuunnitelma ja -tehtävät / 6.2. Sidosviestintä

6.2. Ohjelman sidosviestintä

Kuntatieto-ohjelman sidosviestinnän tarkoitus on tarjota ohjelman työhön liittyville sidoksille tarpeenmukaista mukaisia viestintätoimenpiteitä. Ohjelman seuranta- ja projektiryhmään osallistuvat tahot vastaavat oman organisaation sisäisestä viestinnästä ohjelman asioihin liittyen.

Sidosviestintä jaetaan ohjelmassa:

 

Sidoshankeviestinnässä kohdistetaan viestintä ja toimenpiteet olemassa oleviin kehityshankkeisiin, jotka ovat ohjelman tavoitteiden toteutuksen kannalta kriittisiä. Ohjelman keskeiset sidoshankkeet määrittyvät samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamisen ja tuotosten perusteella.

Sidosryhmäviestinnässä kohdistetan viestintää ohjelman toteutuksen kannalta keskeisiin viranomaisiin ja yhteisöihin. Sidoshankeviestinnässä kohdistetaan viestintä ja toimenpiteet olemassaoleviin kehityshankkeisin, jotka ovat ohjelman tavoitteiden toteutuksen kannalta kriittisiä.