Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 6. Viestintäsuunnitelma ja -tehtävät / 6.3. Muutosviestintä

6.3. Ohjelman muutosviestintä

Keskeisenä muutosviestinnän tavoitteena on ohjelman tavoitteiden ja päämäärän viestintä niin, että kohderyhmät ymmärtävät kehitystyön tarkoituksen ja tavoitteet ja sitoutuvat niihin. Lisäksi keskeisille kohderyhmille kerrotaan ohjelman lopputulokset ja jaetaan tietoa miten ohjelman tuotoksia hyödynnetään ja miten omaa ympäristöä tulee kehittää hyötyjen aikaansaamiseksi. Lisäksi kerrotaan mitä tukitoimintoja ohjelman tuotosten hyödyntämiselle on ja miten niitä on mahdollista käyttää.

Muutosviestinnän kohderyhmiä ovat:

  • Kunnat ja kuntayhtymät (lisäksi uudet maakunnat)
  • Talous- ja henkilöstöhallinto palveluntarjoajat
  • Tietojärjestelmätoimittajat

Lisäksi muutosviestinnän toimenpiteillä varmistetaan sidosryhmien mahdollisuus vaikuttaa ohjelman työn suuntaamiseen. Muutosviestinnän toimenpiteistä saatavan palautteen kautta voidaan varmistaa, että Kuntatieto-ohjelmassa on mahdollista ottaa huomioon ja muuttaa ohjelman tehtäviä toimintaympäristön vaatimalla tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutosviestinnän suunnitellut toimenpiteet tarkennetaan yhdessä ohjelman toteutukseen osallistuvien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Muutosviestinnän tehtäväkokonaisuuden suunnittelun ohjauksesta vastaa Kuntatieto-ohjelman projektiryhmä. Muutosviestinnän toteutuksen vaatimat resurssit hankitaan ohjelman määrärahasta valtiovarainministeriön päätöksin.

Muutosviestinnän ajankohtainen aikataulu hyväksyttyine toimenpiteineen on saatavissa Kuntatieto-ohjelman wiki-sivustolla.