6.4. Ohjelman tiedotus

Ohjelman tiedotuksen tarkoituksena on informoida sidosryhmiä ohjelman toteutuksen aiheuttamista tulevista muutoksista ja kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan ennakolta tuleviin muutoksiin. Lisäksi tiedotuksella tarjotaan ohjelman sidosryhmälle mahdollisuus tutustua ohjelmassa tuotettuun materiaaliin ja osallistua ohjelman järjestämiin muutosviestintätilaisuuksiin.

Ohjelman tiedotuksessa käytetään seuraavia tiedotuskanavia:

Valtiovarainministeriön uutiskirjeet:

 • Kunta-asiat
 • ICT-toiminta

Valtiovarainministeriön pysyvät tiedotuskanavat:

 • Kuntatieto-ohjelman hankesivu valtiovarainministeriön sivuilla
 • Kuntatieto-ohjelman wiki-sivusto
 • JHS-järjestelmän verkkopalvelu

Ohjelmaan osallistuvien tahojen uutiskirjeet ja tiedotuskanavat:

 • Kuntataloustiedotteet (Kuntaliitto)
 • Uutiset (Tilastokeskus, tarvittaessa osana tilastotuotannon muutoksia)
 • Tietoyhteyskunnan uutiskirje (Kuntaliitto)
 • Kuntatalous -uutiskirje (Kuntaliitto)
 • Uutiskirje (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Verkkouutiset (Opetushallitus)

Ohjelmaan osallistuvien tahojen pysyvät tiedotuskanavat:

 • kunnat.net sivusto (Kuntaliitto, ohjausmateriaali)
 • tilastokeskus.fi sivusto (Tilastokeskus, tiedonkeruuseen ja tilastotuotantoon liittyvä materiaali)

Sähköpostitiedotus:

 • Kuntatieto-ohjelmaan osallistuvat henkilöt (valtiovarainministeriö)
 • kuntien talous -sähköpostilista (Kuntaliitto)
 • kuntatiedonkeruun yhteyshenkilöt (Tilastokeskus)

Tiedotustilaisuudet:

 • Kuntamarkkinat (Kuntaliitto)
 • Tapahtumat ja koulutus (Kuntaliitto, FCG)
 • Terveydenhuollon ATK päivät (Kuntaliitto)
 • KURTTU -seminaari (Kuntaliitto)
 • Koulutukset perus- ja kustannustietokyselyjä koskien (Opetushallitus)
 • Valtiovarainministeriön omat tiedotustilaisuudet

 

Kuntatieto-ohjelman projektipäällikkö ja projektiryhmä päättävät tiedotustoimenpiteiden sisällöstä ja ajoituksesta. Tiedotustoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon ohjelmassa syntyvien tuotosten valmistumisen aikataulu. Ohjelman projektipäällikkö ja projektiryhmä tuottaa ohjelman tiedotusmateriaalin. Ohjelmaan osallistuvat tahot tiedottavat omissa tiedotuskanavissaan Kuntatieto-ohjelmaan liittyvistä asioista oman harkintansa mukaan.

Kuntatieto-ohjelman tiedotus pääkohteittain

Kuntatieto-ohjelman tiedotus kohteittain

Ohjelman tiedotusmateriaali kootaan linkkeinä Kuntatieto-ohjelman wiki-sivuille.

Navigointi
Kirjaudu sisään


Salasana hukassa?
Kirjaudu sisään