Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 6. Viestintäsuunnitelma ja -tehtävät

6. Kuntatieto-ohjelman viestintä

Kuntatieto-ohjelman viestintätehtävät koostuvat viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kuntatieto-ohjelman viestintäsuunnitelma varmistettuine aikatauluineen sekä

ohjelman ja sen projektien viestinnän esittelymateriaalit eri tilaisuuksissa on osa Kuntatieto-

ohjelman wiki-sivustoja.

Ohjelman viestinnässä tunnistetaan viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, tärkeimmät

viestintätoimenpiteet sekä vastuut viestintätehtävien toteuttamisessa. Viestinnän kohteena

olevat sidoshankkeet ja sidosryhmät toimenpiteineen kuvataan viestintätuotosten

yhteydessä.

 

Ohjelman viestinnän jako:

 • Sisäinen viestintä
 • Sidosviestintä sidosryhmille ja -hankkeille

  • Sidosryhmäviestintä

  • Sidoshankeviestintä
 • Muutosviestintä
  • Muutosseminaarit
  • Muutoskoulutukset
  • Palaute- ja lausuntokierrokset
 • Tiedotus
 • Päätöksenteon tukimateriaalin tuottaminen

 

Valtiovarainministeriö päättää ohjelman viestinnän toteutusmalleista. Kuntatietoohjelman

tuki- ja seurantaryhmä ohjaa ja arvioi viestintätoimenpiteitä. Kaikki valmiit

suunnitelmat, viestintätuotokset sekä esittely- ja tiedotusmateriaali on saatavissa

avoimesti tai rekisteröitymällä Kuntatieto-ohjelman wikisivuilta.

 

 

Kuntatieto-ohjelman materiaalien saatavuus

Kuntatieto-ohjelman materiaalien saatavuus

Kuntatieto-ohjelman työtila: https://tt.eduuni.fi/sites/kuti/SitePages/Kotisivu.aspx