Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / Ohjelman projektiryhmä

Ohjelman projektiryhmä

Tausta ja tavoite

Valtiovarainministeriö asettama kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelman) ja ohjelman johtoryhmän ajalla 5.9.2012 – 30.6.2019.

Ohjelman ohjausryhmä huolehtii siitä, että ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Ohjelman tehtävät on organisoitu omiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi, jotka ohjelman johtoryhmä asettaa työn käynnistämisen yhteydessä.

Kehittämisohjelman toteuttamisella tavoitellaan kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen, jakelun tietojen käytön tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymistä.

Tavoitteen toteuttamiseksi ohjelmassa pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta sekä tarjoamalla kuntien käyttöön moderni tiedonkeruujärjestelmä sekä keskeisen kuntatilastotiedon tietopankki. Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on, että ohjelmassa kehitetään yhteistyössä kuntien tiedon hallinnan prosesseja ja niitä tukevia välineitä kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi sekä standardoidaan keskeisten kuntien talous- ja toimintatiedoissa käytettävät luokitukset ja tietomääritykset.

Projektissa luodaan edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimintatietojen tietojen käytettävyyden, laadun ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Projektin toteuttaminen luo mahdollisuuden kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatiedon tuottamisen nopeuttamisen kuuteen kuukauteen.

Kehitysohjelman keskeiset lopputulokset ovat:

  • standardoidut tietomääritykset: kuntien tililuettelo, kuntien tehtäväluokitus, kuntien palveluluokitus sekä toimipaikkatieto
  • uusi kuntien talous- ja toimintatilastopalvelu:
  • kuntien keskeisen tilastotiedon tietopankki
  • uusi toimipaikkarekisteri ja -tietopalvelu
  • yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien talous- ja toimintatietojen kansallisen tietotuotannon ja tietojen jakelun osalta
  • yhteisesti toteutetut, kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämis-tä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallinta-malliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa

Tehtävät

Projektiryhmän tehtävänä on:

  • toimeenpanna, ohjata ja seurata ohjelmaan sisältyvien kehittämiskoko-naisuuksien ja -projektien tavoitteenmukaista toteutusta
  • toimia ohjelman eri kehittämiskokonaisuuksien yhteisten sekä hallinnollisten että toteutusten sisällöllisten asioiden käsittelyryhmänä
  • toimia ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden pilotointien toteutukseen muodostettavan työkokonaisuuden ohjausryhmänä
  • toimia hankkeen kehittämistehtävien ja –projektien  asiantuntijaryhmänä.