1.2. Johtoryhmän kokoukset

Kuntatieto-ohjelman johtoryhmän kokouksia pidetään noin 1,5 kk välein.

Johtoryhmän vakiomuotoinen asialista on:

1.      Kokouksen avaus

  • Kokouksen avaus
  • Muutostarpeet asialistaan
  • Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen


2.      Ohjelman tuotosten valmistuminen ja uusien tehtävien aloittaminen

3.      Toteutuksen tilanne

4.      Ohjelman viestintä

5.      Ohjelman toteutuksen riskit

6.      Muut asiat

7.      Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous