Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / Ohjelman johtoryhmä (toiminnassa 31.1.2016 asti)

Ohjelman johtoryhmä (toiminnassa 31.1.2016 asti)

Kuntatieto-ohjelma koostuu useista ohjelman tavoitteita tukevista tehtävä- ja projektikokonaisuuksista joiden toteutusta ohjataan ohjelmarakenteen avulla.

Ohjelman johtamismalli:

Ohjelman omistajana toimii valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT –toiminto.

Ohjelman ylimmän tason ohjauksen muodostaa ohjelman johtoryhmä, jonka puheenjohtajan toimii valtiovarainministeriö ohjelman omistajan roolissa. Johtoryhmän kokoonpano muodostuu ohjelmaan sisältyvien tehtävä- ja projektikokonaisuuksien vastuutahoista sekä ohjelman tuotosten hyödyntäjistä ja kansallisten tilasto- ja tietopalveluiden vastuutahoista.

Ohjelman johtoryhmän kokoonpano (31.1.2016 asti):

 • valtiovarainministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tilastokeskus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Opetushallitus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Helsingin kaupunki
 • Ikaalisten kaupunki
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Kainuun maakuntayhtymä

Ohjelman toteutus jakautuu useiksi erillisiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi. Jokaisella projektilla ja tehtäväkokonaisuudella on oman ohjausorganisaatio sekä vastuullinen projektipäällikkö ja projektiryhmä, joiden tehtävänä on varmistaa kyseiselle projektille tai tehtäväkokonaisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä tavoitteiden yhdenmukaisuus ohjelman tavoitteisiin nähden.

Johtoryhmän kokoukset