Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 2. Kuntatieto-ohjelman kuvaus

Kuntatieto-ohjelman kuvaus

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman vaikutustavoitteet kuvaavat yleisiä päämääriä, jotka ohjelman toteutuksella on mahdollista saavuttaa kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä soveltuvin osin tulevissa maakunnissa. Kuntatieto-ohjelman toteuttamisessa otetaan huomioon lainsäädännön, eduskunnan sekä hallituksen antamat linjaukset ja puitteet kehittämiselle. Ohjelmassa huomioidaan Kuntatieto-ohjelman 31.1.2016 asti toimineen johtoryhmän asettamiskirjeessä sekä 1.2.2016 asetetun tuki- ja seurantaryhmän asettamiskirjeessä mainitut tavoitteet. Huomioon otetaan myös valtiovarainministeriön hyväksymät johtoryhmän sekä tuki- ja seurantaryhmän ohjelman toteutuksen aikana tekemät rajaukset ja linjaukset.

Kuntatieto-ohjelman yleisinä vaikutustavoitteina on:

 • edistää kuntien, kuntayhtymien ja yhtenevin osin maakuntien taloustietojen tietohallinnan, tuotannon, raportoinnin, jalostuksen sekä käytön, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittymistä
 • mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien taloustiedon laadun nostaminen ajantasaisuuden, vertailukelpoisuuden ja kattavuuden osalta.
 • edistää yhteisten taloustietojen käyttöä ja saatavuutta päätöksenteossa, erityisesti:
  • julkisen talouden suunnitelman sekä sen sisältämien kuntatalousohjelman ja tulevien maakuntien talousohjauksen eri prosesseissa (tiedolla johtaminen, valtiotaso)
  • kuntien, kuntayhtymien ja tulevien maakuntien hallinnossa osana

 

Kuntatieto-ohjelman toteutuksen toiminnallisena tavoitteena on:

  • Taloustiedon laadun parantuminen
  • Taloustiedon tuotantoprosessien tehostuminen

  • Taloustiedon raportoinnin tehostuminen

  • Taloustiedon jalostuksen ja käsittelyn tehostuminen

  • Taloustiedon avoimuuden ja käytettävyyden parantuminen