Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto / 5. Arviointitehtävät ja -projektit

5. Ohjelman arviointitehtävät ja -projektit

Ohjelman toteutusta ja tuotosta arvioidaan asetettujen tavoitteiden ja mittareiden avulla ohjelman aikana sisäisesti ja ulkoisesti.

1. Tavoitetilan määrittäminen ja nykytilan kartoitus (ohjelman alussa)

Osahanke toteutettiin 1.6.2013-30.6.2014

Osahankkeen tuotokset:

Nykytilan kuvaus, 6/2014

Tavoitetilan kuvaus 6/2014

o Kansallisen tason määrittelyt

o Kuntatason määrittelyt

Säädösperustan arviointiraportti 6/2014 (päivitetty julkaisuversio 6/2016)

o Toimintaympäristön kuvaus

o Kansallisten palveluiden ja niiden välisten tietovirtojen kuvaus

o Kuntien ja kuntayhtymien tietohuollon kuvaus

o Kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintapalveluiden (tietohuolto) kuvaus

 

2. Ohjelman toteutuksen aikainen arviointi

Osahankkeen aikataulu on 1.1.2014-30.6.2019

Osahankkeen tuotokset:

Pilottien itsearviointimalli 4/2015

Kooste ohjelman osahankkeiden loppuraporttien arvioista, loppuraportin liite 12/2018

Ohjelman loppuraportti 6/2019

 

Ohjelman piloteille suunniteltu itsearviointimalli tulosten arviointiin pilottikohtaisissa loppuraporteissa. Kuntapilottien vertaisarviointia on toteutettu synergiaverkostossa, jossa pilottikunnat ovat esitelleet tuotoksiaan muille verkostoon osallistuville kunnille.

JHS-hankkeiden osalta arviointi tapahtuu osana JHS toimintamalliin kuuluvia palautekierroksia.

Ohjelman loppuraportti tuotetaan käyttämällä valtiovarainministeriön JulkICT toiminnossa toteutusajankohdan mukaista käytössä olevaa ohjeistusta hankkeiden loppuraportoimiseksi.