Sijainti: Pääsivu / Kuntatieto

Kuntatieto-ohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) on valtiovarainministeriön 5.9.2012 asettama (VM078:00/2012) kehittämishanke.

Lisätietoa: Ohjelman toteutussuunnitelmaValtiovarainministeriön hankesivut, Valtioneuvoston hankerekisteri, Kuntatietoluotsi, Talousraportointipalvelu

Automaattisen raportoinnin käytöönotto kunnissa

Tietoa 2020 alusta voimassa olevasta lakiesityksest FINLEX:istä tai  Eduskunna sivuilla.

Yleistietoa tulevasta raportoinnista Valtiokonttorin sivuita.

Valtiokonttorin testausohje

Kysy lisätietoja raportointiin valmistumisesta ja testauksesta osoitteesta kuntadata@valtiokonttori.fi

Lisätietoja tarvittavista koodistoista ja XBRL-taksonimasta.

Ohjelman tilaisuudet ja muuta ajankohtaista:

Lisätietoa tulevista tilaisuuksista ja tukea oman kunnan muutoksen läpivientiin saa Kuntatietoluotsista.

JHS sivuilta näet meneillä olevat hankkeet ja niiden palautekierrokset.

Menneet tapahtumat:

Kolulutus: Automaattisen talousraportoinnin koulutus 9.-10.1.2020.

Koulutus: kuntien talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimituksen testaus 09.12.2019.

Asiakasinfo virastojen talous- ja henkilöstöjohdolle /-asiantuntijoille 11.12.2019

Vuoden 2018 tietosisältö- ja raportointikoulutusten tallenteet ja materiaalit löytyvät täältä

Automattisen talousraportoinntin koulutusohjelman tallenne 26.-27.9.2018 tallenne (kunnille ja maakunnille) löytyy täältä. Koulutusmateriaali löytyy täältä.

Kuntatieto-ohjelman 11.9.2018 päättäjäseminaarin tallenne löytyy täältä.

Automattisen talousraportoinntin koulutusohjelman tallenne 23.-24.5.2018. 1. päivä, 2. päivä kunnille ja 2. päivä maakunnille

Kuntatieto-ohjelman 2.11.2017 pidetyn muutosseminaarin tallenne katsottavissa osoitteessa: www.mediaserver.fi/live/kuntatietoluotsi

Kuntaliiton ja Kuntatieto-ohjelman tilaisuus 25.4.2017 Tietojärjestelmätoimittajile ja palveluntajoajille Katso tilaisuuden tallenne!

Kuntatieto-ohjelman viides muutosseminari pidettiin 18.1.2017 klo 9.00-14.00. Katso tilaisuuden tallenne!

Ohjelman muutosseminaari-, koulutus- ja muu viestintämateriaali on nähtävissä ohjelman viestintämateriaaleissa.

Ohjelman työpaja- ja seminaarimateriaalit löytyvät projektiryhmän materiaaleista.

Ohjelmassa syntyneet tuotokset löytyvät osahankkeiden alasivuilta.

Ohjelmassa tuotetut JHS-tuotokset löytyvät JHS-suositussivustoilta.

Uudet kuntatilastoinnin tietomääritykset löytyvät Tilastokeskuksen sivuilla.

Tilastokeskuksen uudistetut Tietoa alueittain sivut.

Ohjelman tavoitteet:

 • Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen kuuteen kuukauteen, ¼-vuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen
 • Yksinkertaistaa ja helpottaa kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta sekä tarjoamalla kuntien käyttöön moderni tiedonkeruujärjestelmä
 • Keskeisen kuntatilastotiedon tietopankin perustaminen
 • Kehittää kuntien tiedon hallinnan prosesseja ja niitä tukevia välineitä kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi
 • Kuntien taloutta kuvaavien tietojen standardointi

Kuntatieto-ohjelman keskeiset lopputulokset:

 • Standardoidut tietomääritykset: kuntien tililuettelo, kuntien talousarvio, tilinpäätöstiedot, kuntien palveluluokitus, raportoinnin kustanuslaskenta, taloudellisuus-/tuottavuustietojen tuottaminen sekä toimipaikkatiedon määritys
 • Uusi Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto ja kuntien talouden neljännesvuositilastoinnin laajennus: tehokkaampi ja nopeampi Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilastointiprosessi
 • Tilastoksekuksen kuntatason keskeisen tilastotiedon jakelun parannus
 • Yhteinen malli Kuntien taloustietojen ilmoittamiselle ja välittämiselle välittömästi tietojen valmistuttua tietoja käyttäville tahoille
 • Yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien taloustiedon kansallisen tietotuotannon ja tietojen jakelun osalta
 • Kuntien taloustiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä raportoinnin toteutusohjeet ja hallintamalliesimerkit kehittämistyön käynnistämiseksi kunnissa

 Ohjelman toteutus:

Ohjelman omistajana toimii valtiovarainministeriö.

Ohjelman ylimmän tason ohjauksen muodostaa ohjelman tuki- ja seurantaryhmä, jonka puheenjohtajan toimii valtiovarainministeriö ohjelman omistajan roolissa. Tuki- ja seurantaryhmän kokoonpano muodostuu ohjelmaan sisältyvien tehtävä- ja projektikokonaisuuksien vastuutahoista sekä ohjelman tuotosten hyödyntäjistä ja kansallisten tilasto- ja tietopalveluiden vastuutahoista.

Ohjelman tuki- ja seurantaryhmän kokoonpano:

 • valtiovarainministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tilastokeskus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Opetushallitus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tampereen kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Helsingin kaupunki
 • Ikaalisten kaupunki
 • Mikkelin kaupunki
 • Espoon Kaupunki
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä