Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Sijainti: Pääsivu / Juhta / JUHTA työryhmät / Ydinsanastot / Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä - esittelysivu

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä - esittelysivu

Julkisen hallinnon ydinsanastoryhmän (YSR) tehtävänä on ohjata ja yhtenäistää julkisen hallinnon määrittelevää sanastotyötä ja sen tuotoksia.

YSR on toimintamuodoltaan JUHTA:n alainen verkostoryhmä ja se toteuttaa JHS175-suosituksessa kuvattua julkisen hallinnon sanastotyöprosessiin kuuluvaa roolia. JHS175:n mukaan sanastotyö tulisi organisoida ns. intressiryhmäkohtaisesti ja intressiryhmien tulisi oma-aloitteisesti ehdottaa YSR:lle uusia ns. ydinkäsitteitä julkisen hallinnon määrittelevään sanastoon. Ydinkäsitteillä tarkoitetaan käsitteitä, jotka ovat kaikkien tai lähes kaikkien julkisen hallinnon toimijoiden käytössä ja joille useimmiten löytyy useita keskenään kilpailevia määritelmiä.

YSR:n tavoitteena on yhdenmukaistaa ydinkäsitteiden määritelmiä ja valita nille yksi suositeltava ja mahdollisimman yksilöivä termi. YSR:n käsittelyssä olleista ydinkäsite-ehdokkaista kerätään palautetta kaikille julkisen hallinnon organisaatioille avoimilla palautekierroksilla. Palautteen käsittelyn jälkeen YSR hyväksyy uudet ydinkäsitteet ja julkaisee ne JHSmeta.fi -palvelussa. 

YSR on ollut toiminnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 ja sen jäsenet ovat pääsääntöisesti julkisen hallinnon organisaatioissa toimivia sanastotyön ja tietoarkkitehtuurin ammattilaisia. Verkostomaisen luonteensa takia YSR:ään voi osallistua sekä yksityishenkilönä, virkahenkilönä että organisaation edustajana ilmoittamalla kiinnostuksensa ryhmän vetäjälle. Ryhmän vetäjänä toimii ylitarkastaja Mikael af Hällström (Verohallinto) > sposti: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

YSR:n toiminta on jatkossa keskeisessä roolissa julkisen hallinnon yhteiselle tiedon hallintamallille, jota kehitetään VM:n YTI-hankkeessa vuosina 2016-18. Julkisen hallinnon määrittelevä sanasto tullaan siirtämään nykyisestä JHSmeta.fi -palvelusta FINTO-palveluun. Sanastotyössä otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön YTI-hankkeessa tuotettava Sanastoeditori.