Sijainti: Pääsivu / Juhta / JUHTA työryhmät / Käsitemallit / Julkisen hallinnon käsitemalliryhmä - esittelysivu

Julkisen hallinnon käsitemalliryhmä - esittelysivu

Julkisen hallinnon käsitemalliryhmän (KMR) tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä ehdotuksia julkisen hallinnon yhteisiksi tietokomponenteiksi sekä tarvittaessa määritellä näitä myös itse.

KMR on on toimintamuodoltaan JUHTA:n alainen verkostoryhmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014. Ryhmän jäsenet ovat pääsääntöisesti organisaationsa tietoarkkitehtuurin parissa työskenteleviä virkahenkilöitä. Ryhmän tarkoituksena on toimia julkisen hallinnon yhteentoimivuusmenetelmässä (ks. JHS179-suositus, liite 7) kuvatussa roolissa. 

KMR:n hyväksymät tietokomponentit julkaistaan Yhteisten tietokomponenttien tietokomponenttikirjastoissa (nykyinen osoite http://iow.csc.fi

KMR:n toimintaan voi sen verkostomaisesta luonteesta johtuen osallistua yksityishenkilönä, virkahenkilönä tai organisaation edustajana ilmoittamalla kiinnostuksestaan ryhmän vetäjälle. Vetäjänä toimii tällä hetkellä ylitarkastaja Mikael af Hällström (Verohallinto) > sposti: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

KMR:n toiminta on jatkossa keskeisessä roolissa julkisen hallinnon yhteiselle tiedon hallintamallille, jota kehitetään VM:n YTI-hankkeessa vuosina 2016-18.