JHKA-jaosto

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaosto
Tiedosto PDF document JHKA-jaoston asettaminen.pdf
Tiedosto PDF document Liite 1, JUHTA asetus (163_2013).pdf
Tiedosto PDF document JHKA-jaoston nimeämispyyntö 2013-03-07(VM006-03-2013).pdf
Tiedosto PDF document JHKA-sihteeristön asettaminen.pdf
Kokoukset 2013
Vuoden 2013 JHKA-jaoston kokousmateriaalit
Kokoukset 2014
Vuoden 2014 JHKA-jaoston kokousten materiaalit
Kokoukset 2015
Vuoden 2015 JHKA-jaoston kokousmateriaalit