Sijainti: Pääsivu / Juhta

JUHTA kansilehti

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA)

Valtioneuvosto on antanut 18.2.2016 asetuksen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta (JUHTA).

Asetukseen ja neuvottelukunnan kokoonpanoon liityvät asiakirjat löytyvät JUHTA asetus ja jäsenet 2016 kansiosta. JUHTA:n kokousmateriaali on tallennettu kokouskohtaisiin kansioihin.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2016 - 28.2.2019. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palveluiden tuotantotapojen uudistamista ja käyttöönottoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Lisäksi se antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia.

Neuvottelukunnan aiempien pysyvien jaostojen, JHS-jaoston, perustietovarantojaoston (PERTIVA) ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston (JHKA) toimialaan liittyviä asioita käsitellään jatkossa yhdessä asiantuntijajaostossa.

Lisätietoa: http://vm.fi/tietohallinnon-ohjaus