Sijainti: Pääsivu / Sivuston esittely

Sivuston esittely

Tervetuloa käyttämään julkisen hallinnon ICT-osaston materiaalin julkaisusivustoa.

Tätä sivustoa käytetään julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston (JulkICT-osasto) materiaalin jakelupaikkana. Sivusto on käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Saatavana on julkista materiaalia seuraavista aihealueista:

  • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) asetus, kokoonpano ja kokousmateriaali
  • Kuntatieto-ohjelman (Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma) tavoitteena on kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen kuuteen kuukauteen, ¼-vuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen. Kuntatieto-ohjelman suunnitelma- ja tuotosmateriaalit.
  • Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus (SAPA)
  • Käynnissä olevat ja päättyneet projektit, kuten JulkICT Lab ja avoimen tuotteen hallintamalli
  • Päättyneet ohjelmat:
  • Avoimen datan ohjelman materiaali (ml. dataportaalin sekä yhteentoimivuuspalvelut -kokonaisuuden materiaali). Ohjelma päättyi vuonna 2015.
  • Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tukiohjelman valmisteluhankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli ja yhteisiä työvälineitä ja malleja joiden avulla kuntaorganisaatioissa toiminta voi liitostilanteesta tai muusta rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta sekä kuntien tietohallintoa voidaan edelleen kehittää toimintaa paremmin tukevaksi. Ohjelma päättyi vuoden 2015 lopussa. Kuntien ICT-tukiohjelman suunnitelma- ja tuotosmateriaalit.

 

Lisäksi sivustolla on ei-julkisia alueita mm. luonnosvaiheen materiaalille. Ei-julkisten alueiden käyttö edellyttää rekisteröityä tunnusta ja siihen liitettyjä käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa sivuston ylläpito.

Lyhyet käyttöohjeet löytyvät ylälaidan Käyttöohje-valinnalla.

JulkICT-osasto vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleisestä kehittämisestä, valtionhallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamisesta. JulkICT-osasto edistää valtion ja kuntien välistä tietohallintoyhteistyötä, kehittää yhteisiä toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä sekä vastaa julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleisestä kehittämisestä ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjauksesta.

Lisätietoa JulkICT:stä ja valtiovarainministeriöstä löytyy VM:n sivuilta: http://vm.fi/julkisen-hallinnon-ict

Tämän sivuston hallinnasta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT-osasto.

Kirjaudu sisään


Salasana hukassa?
Uusi käyttäjä?
Kirjaudu sisään